|
|

12 Maddede Ar-Ge ve Yenilik Reform Paketi

Ocak  2016 / 14 No Comments

Ahmet-Davutoglu-Teknoloji-Reform-Paketi

Başbakan Ahmet Davutoğlu Ar-Ge reform paketini açıkladı. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı Ar-Ge Reform Paketinin detayları;

1- Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyetlerden yararlandırılması.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faaliyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına alınması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-1

2- Ar-Ge ve tasarım yapan firmalarımızın yanı sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran KOBİ’lerimizin de vergi indiriminden yararlandırılması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-2

3- Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az  Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek teknolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-3

4- Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edilecek Temel Bilimler mezunlarımızın maaşlarının brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına Devlet tarafından karşılanması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-4

5- Firmaların ortak proje yapmalarını teşvik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği projelerine vergisel ve hibe destekler sağlanması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-5

6- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-6

7- Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-7

8-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-8

9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer alan Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının getirilmesi.     

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-9

10- Yenilikçi fikirlere sahip gençlerimize verdiğimiz 100.000 TL’lik Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin, proje niteliğine göre  500.000 TL’ye kadar artırılması,mezuniyet sonrası 5 yıllık sürenin 10 yıla uzatılması.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-10

11- Bilişim sektöründeki firmalarımızın güvenli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağlamaya yönelik standart belirleme ve yetkilendirme sisteminin getirilmesi.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-11

12- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerden; gelir vergisi kesintisi yapılmaması, döner sermaye kesintisinin % 15 ile sınırlandırılması öğretim üyesine % 85’inin ödenmesi.

AR-GE-ve-Yenilik-Reform-Paketi-12Leave a reply

Your email address will not be published. Website Field Is Optional